Danh mục: Unity Series

C5. Làm quen với Scripts (Events, Instantiate, Destroy, Coroutines,…) Thumbnail

C5. Làm quen với Scripts (Events, Instantiate, Destroy, Coroutines,…)

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Mình sẽ chia các loại sự kiện ra thành một vài loại chính để bạn dễ hình dung: các sự kiện khởi tạo, sự kiện vật lý, sự kiện input - nhận phím từ người dùng chẳng hạn. Read More

C4. Làm quen với Scripts (Reference, public, Collision, Rigidbody,…) Thumbnail

C4. Làm quen với Scripts (Reference, public, Collision, Rigidbody,…)

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Về bài viết, chúng ta sẽ đi nhanh qua các concepts cơ bản nhất: reference, public, collision, rigidbody,... trong Unity, ở đây mình không đi sâu cũng như rõ ràng từng concept vì vậy bạn có thể tham khảo dựa trên các keywords trong bài này. Ở trên lớp training, mình sẽ nói kỹ từng phần hơn nhé. Read More

C3. Làm quen với Scripts (Geometry, Start, Awake, Update,…) Thumbnail

C3. Làm quen với Scripts (Geometry, Start, Awake, Update,…)

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Chắc các bạn đều đã được học về vector trong hình học không gian ở cấp 3 (hoặc cấp 2), tương tự Unity cũng vậy. Chúng ta sẽ sử dụng concept Vector3 gồm (x, y, z) để định nghĩa một vector trong không gian game. Read More

C2. Giới thiệu Unity Editor Thumbnail

C2. Giới thiệu Unity Editor

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Unity Editor sẽ là nơi bạn làm việc một cách trực quan với các đối tượng, gameObjects, components, scriptings,... Thiết lập thông số, thư viện của game cũng như tổ chức, sắp xếp assets. Read More

C1. Các khái niệm cơ bản: GameObject, Component, Scene, Prefab… trong Unity3D Thumbnail

C1. Các khái niệm cơ bản: GameObject, Component, Scene, Prefab… trong Unity3D

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Unity3D là một hệ thống phát triển game đa nền tảng nổi tiếng nhất hiện nay.... Prefab là một gameObject được "cache" lại nhằm tái sử dụng, thường được dùng để tạo nhiều instances của một object nào đó. Read More