Danh mục: Tutorial

SerializeField, Header và một số attributes trong Unity3D (P1) Thumbnail

SerializeField, Header và một số attributes trong Unity3D (P1)

Phuong Phuong Th10 22, 20 Unity Theory Tutorial

Tuy nhiên các biến private thì không được Unity serialize lên inspector để cho chúng ta hoặc các game designer chỉnh sửa và cân bằng game, đó là lý do chúng ta cần SerializeField Read More

Script Serialization trong Unity3D là gì? Thumbnail

Script Serialization trong Unity3D là gì?

Phuong Phuong Th10 22, 20 Unity Theory Tutorial

Theo Unity Mannual Document, "Serialization là quá trình chuyển trạng thái (dữ liệu) của một object sang một format mà unity có thể lưu trữ và cấu trúc lại" Read More