Danh mục: Theory

SerializeField, Header và một số attributes trong Unity3D (P1) Thumbnail

SerializeField, Header và một số attributes trong Unity3D (P1)

Phuong Phuong Th10 22, 20 Unity Theory Tutorial

Tuy nhiên các biến private thì không được Unity serialize lên inspector để cho chúng ta hoặc các game designer chỉnh sửa và cân bằng game, đó là lý do chúng ta cần SerializeField Read More

Script Serialization trong Unity3D là gì? Thumbnail

Script Serialization trong Unity3D là gì?

Phuong Phuong Th10 22, 20 Unity Theory Tutorial

Theo Unity Mannual Document, "Serialization là quá trình chuyển trạng thái (dữ liệu) của một object sang một format mà unity có thể lưu trữ và cấu trúc lại" Read More

Shader 1 – Làm quen với Shader trong Unity Thumbnail

Shader 1 – Làm quen với Shader trong Unity

Phuong Phuong Th4 13, 20 Unity Graphic Theory

Unity hỗ trợ 3 loại shader bao gồm: Surface shader, Vertex & Fragment shader và Fixed Function shader, tuy nhiên Fixed Function shader đã trở nên lỗi thời Read More

Awake, Start và một số hàm cơ bản trong MonoBehaviour Thumbnail

Awake, Start và một số hàm cơ bản trong MonoBehaviour

Phuong Phuong Th4 04, 20 Unity C# Theory

Như chúng ta thấy ở bảng trên, Awake, OnEnable và Start nằm cùng một phần gọi là Initialization nhưng công dụng của chúng khác nhau như thế nào?, và chúng được gọi khi nào trong vòng đời của MonoBehaviour? Read More

Khái niệm Render Pipeline trong Unity3D Thumbnail

Khái niệm Render Pipeline trong Unity3D

Phuong Phuong Th3 17, 20 Unity Graphic Theory

Bởi chi phí khi render nhiều objects không hề nhỏ nên để tối ưu, khi bắt đầu Render thì Culling là quá trình đầu tiên nhằm xác định và lọc các objects nào sẽ được vẽ Read More

Rendering Path trong Unity, Deferred Shading hay Forward Rendering? Thumbnail

Rendering Path trong Unity, Deferred Shading hay Forward Rendering?

Phuong Phuong Th3 11, 20 Unity Graphic Theory

Ở 2 khối low-poly trên, per-pixel làm khá tốt phần ánh sáng khi chỉ có rất ít đỉnh, trong khi per-vertex ánh sáng lại có vẻ thô hơn. Read More

Coroutine trong Unity là gì? Có liên quan tới Threads hay không? Thumbnail

Coroutine trong Unity là gì? Có liên quan tới Threads hay không?

Phuong Phuong Th11 17, 19 Unity C# Theory

Dưới đây là ví dụ nhỏ tạo animation fade (mờ đi) bằng Coroutine, nếu bạn tạo theo cách dưới, hiệu ứng sẽ được apply ngay lập tức trong 1 frame Read More

Canvas hoạt động như thế nào? Thumbnail

Canvas hoạt động như thế nào?

Phuong Phuong Th11 10, 19 Unity Graphic Theory

Canvas kết hợp những khối hình giống nhau về setting như material, sprite,... của các đối tượng con vào thành những khối gọi là batches Read More

IEnumerator và IEnumerable Thumbnail

IEnumerator và IEnumerable

Phuong Phuong Th11 04, 19 C# Theory

Như vậy IEnumerator đóng vai trò "con trỏ" trong list này, và lúc khởi tạo thì nó đang trỏ vào vị trí index = 0 tức là số 11, đặt tên con trỏ này là numerator. Read More