Danh mục: Graphic

Shader 1 – Làm quen với Shader trong Unity Thumbnail

Shader 1 – Làm quen với Shader trong Unity

Phuong Phuong Th4 13, 20 Unity Graphic Theory

Unity hỗ trợ 3 loại shader bao gồm: Surface shader, Vertex & Fragment shader và Fixed Function shader, tuy nhiên Fixed Function shader đã trở nên lỗi thời Read More

Khái niệm Render Pipeline trong Unity3D Thumbnail

Khái niệm Render Pipeline trong Unity3D

Phuong Phuong Th3 17, 20 Unity Graphic Theory

Bởi chi phí khi render nhiều objects không hề nhỏ nên để tối ưu, khi bắt đầu Render thì Culling là quá trình đầu tiên nhằm xác định và lọc các objects nào sẽ được vẽ Read More

Một số thuật ngữ về Graphics cho Game Developer Thumbnail

Một số thuật ngữ về Graphics cho Game Developer

Phuong Phuong Th3 14, 20 Unity Graphic

Ở hầu hết các low-end devices như mobile, chỉ hỗ trợ Gamma Space, một số dòng máy đời sau mới bắt đầu hỗ trợ Linear color space và tất nhiên Gamma Space có performance tốt hơn so với Linear color space Read More

Rendering Path trong Unity, Deferred Shading hay Forward Rendering? Thumbnail

Rendering Path trong Unity, Deferred Shading hay Forward Rendering?

Phuong Phuong Th3 11, 20 Unity Graphic Theory

Ở 2 khối low-poly trên, per-pixel làm khá tốt phần ánh sáng khi chỉ có rất ít đỉnh, trong khi per-vertex ánh sáng lại có vẻ thô hơn. Read More

GPU vẽ lên màn hình như thế nào? (P1) Thumbnail

GPU vẽ lên màn hình như thế nào? (P1)

Phuong Phuong Th3 07, 20 Unity Graphic

Đầu tiên các dữ liệu cần vẽ (3D) như vertex, texture, meshes... sẽ được load từ disk (SSD hay HDD) sang system memory (RAM) để CPU có thể truy cập nhanh hơn Read More

Canvas hoạt động như thế nào? Thumbnail

Canvas hoạt động như thế nào?

Phuong Phuong Th11 10, 19 Unity Graphic Theory

Canvas kết hợp những khối hình giống nhau về setting như material, sprite,... của các đối tượng con vào thành những khối gọi là batches Read More