Tác giả: Phuong

Cơ bản về Rigidbody trong Unity3D Thumbnail

Cơ bản về Rigidbody trong Unity3D

Phuong Phuong Th10 31, 19 Unity

Rigidbody có tác dụng điều khiển vị trí của vật thể thông qua hệ thống mô phỏng vật lý của Unity, không cần bất kỳ script nào nó cũng có thể di chuyển và xử lý hướng khi va chạm (nếu có Collider) Read More