Latest Post

C5. Làm quen với Scripts (Events, Instantiate, Destroy, Coroutines,…) Thumbnail

C5. Làm quen với Scripts (Events, Instantiate, Destroy, Coroutines,…)

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Mình sẽ chia các loại sự kiện ra thành một vài loại chính để bạn dễ hình dung: các sự kiện khởi tạo, sự kiện vật lý, sự kiện input - nhận phím từ người dùng chẳng hạn. Read More

C4. Làm quen với Scripts (Reference, public, Collision, Rigidbody,…) Thumbnail

C4. Làm quen với Scripts (Reference, public, Collision, Rigidbody,…)

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Về bài viết, chúng ta sẽ đi nhanh qua các concepts cơ bản nhất: reference, public, collision, rigidbody,... trong Unity, ở đây mình không đi sâu cũng như rõ ràng từng concept vì vậy bạn có thể tham khảo dựa trên các keywords trong bài này. Ở trên lớp training, mình sẽ nói kỹ từng phần hơn nhé. Read More

C3. Làm quen với Scripts (Geometry, Start, Awake, Update,…) Thumbnail

C3. Làm quen với Scripts (Geometry, Start, Awake, Update,…)

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Chắc các bạn đều đã được học về vector trong hình học không gian ở cấp 3 (hoặc cấp 2), tương tự Unity cũng vậy. Chúng ta sẽ sử dụng concept Vector3 gồm (x, y, z) để định nghĩa một vector trong không gian game. Read More

C2. Giới thiệu Unity Editor Thumbnail

C2. Giới thiệu Unity Editor

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Unity Editor sẽ là nơi bạn làm việc một cách trực quan với các đối tượng, gameObjects, components, scriptings,... Thiết lập thông số, thư viện của game cũng như tổ chức, sắp xếp assets. Read More

C1. Các khái niệm cơ bản: GameObject, Component, Scene, Prefab… trong Unity3D Thumbnail

C1. Các khái niệm cơ bản: GameObject, Component, Scene, Prefab… trong Unity3D

Phuong Phuong Th3 07, 21 Unity Unity Series

Unity3D là một hệ thống phát triển game đa nền tảng nổi tiếng nhất hiện nay.... Prefab là một gameObject được "cache" lại nhằm tái sử dụng, thường được dùng để tạo nhiều instances của một object nào đó. Read More

SerializeField, Header và một số attributes trong Unity3D (P1) Thumbnail

SerializeField, Header và một số attributes trong Unity3D (P1)

Phuong Phuong Th10 22, 20 Unity Theory Tutorial

Tuy nhiên các biến private thì không được Unity serialize lên inspector để cho chúng ta hoặc các game designer chỉnh sửa và cân bằng game, đó là lý do chúng ta cần SerializeField Read More

Script Serialization trong Unity3D là gì? Thumbnail

Script Serialization trong Unity3D là gì?

Phuong Phuong Th10 22, 20 Unity Theory Tutorial

Theo Unity Mannual Document, "Serialization là quá trình chuyển trạng thái (dữ liệu) của một object sang một format mà unity có thể lưu trữ và cấu trúc lại" Read More

Shader 1 – Làm quen với Shader trong Unity Thumbnail

Shader 1 – Làm quen với Shader trong Unity

Phuong Phuong Th4 13, 20 Unity Graphic Theory

Unity hỗ trợ 3 loại shader bao gồm: Surface shader, Vertex & Fragment shader và Fixed Function shader, tuy nhiên Fixed Function shader đã trở nên lỗi thời Read More

Awake, Start và một số hàm cơ bản trong MonoBehaviour Thumbnail

Awake, Start và một số hàm cơ bản trong MonoBehaviour

Phuong Phuong Th4 04, 20 Unity C# Theory

Như chúng ta thấy ở bảng trên, Awake, OnEnable và Start nằm cùng một phần gọi là Initialization nhưng công dụng của chúng khác nhau như thế nào?, và chúng được gọi khi nào trong vòng đời của MonoBehaviour? Read More

Tối ưu với Object Pooling Pattern trong Unity Thumbnail

Tối ưu với Object Pooling Pattern trong Unity

Phuong Phuong Th3 26, 20 Unity C# Optimizing

Trong Unity, để sinh ra một phiên bản copy của một GameObject (thường là prefab), ta sẽ sử dụng hàm Instantiate(), nếu không sử dụng bản copy đó nữa chúng ta sẽ sử dụng hàm Destroy() hay DestroyImmediate() Read More